Newsletter


2020-04-22
Pta Voedselkooperasie


Die Pretoria Voedselkooperasie is ‘n nie-winsgewende instansie wat die gemeenskap bystaan op die volgende maniere:

 • Ons lewer weekliks mandjies goente en vrugte af in Pretoria en Kemptonpark.
 • Ons aanvaar skenkings en donasies om mandjies af te lewer aan enige iemand wat werkloos of sonder ‘n inkomste is.
 • Kerke, skole en welsynsorganisasies kan ons nader vir hulp met hulle eie kosskenkingsprojekte.
 • Ons lewer aan enige iemand af, siek of gesond, in enige gebied in Pretoria of Kemptonpark.
 • Ons voorsien opleiding en leiding om ‘n voedselkooperasie in ‘n ander dorp of stad tot stand te bring.
 • Ons bied ‘n afsetgebied vir boere en produsente.

Besoek asseblief ons webblad ptavoedsel.co.za vir verdere inligting.

 

The Pretoria Food Cooperative is a non-profit enterprise, supporting the community as follows:

 • We deliver vegetable and fruit hampers in Pretoria and Kempton Park every week.
 • We accept gifts and donations to deliver hampers to unemployed people or people without an income.
 • Churches, schools and charity organizations welcome to contact us for assistance with their own feeding projects.
 • We deliver to anybody, sick or well, in any area of Pretoria and Kempton Park.
 • We train and guide anybody who wants to establish a food cooperative in another town or city.
 • We provide a sales platform for farmers and food producers.

Please visit ptavoedsel.co.za for more info.

 

 

The Pretoria Food Cooperative delivers hampers of fruit and vegetables in Pretoria and Kempton Park every week.

Choose between 3 options: fruit / vegetables / fruit and vegetables.

Sizes:
Large (6 people) @ R300
Medium (4 people) @ R200
Micro (2 people) @ R150.00

No delivery costs
Delivered anywhere in Pretoria or Kempton Park, even in quarantined areas and homes with infected patients.

Please follow link to place an order and to join the cooperative, using the reference: Facebook.

https://www.cognitoforms.com/SACoops/VoedselKooperasie

https://www.cognitoforms.com/SACoops/Foodcoop

 

As iemand 'n bydrae wil maak om 'n mandjie groente en vrugte te laat aflewer by iemand wat nie kos het nie in die Pretoria of Kempton Park omgewings, betaal asseblief in die Pta Voedselkooperasie se bankrekening in en stuur bewys van betaling na my (Jacoba) toe op 076 527 5720 toe. Ek sal dit administreer en laat aflewer soos die skenkings inkom.

Bankbesonderhede:
We Share
FNB takkode 258155
Rekeningnommer 62711825490
Verwysing: Skenking

Mandjiepryse:
Groot (6 mense) @ R300
Klein (4 mense) @ R200
Mikro (2 mense) @ R150